EXR_Foulon

Examentest

"Hoe zou het met de ontwikkeling zijn van het pestspel (zie eerder op de blog)? De studenten sociaal agogisch werk ontwikkelden voor de zomer nog diverse pestscenario's en draaiboeken. Sindsdien lag de bal in het kamp van de gamedesigners."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License