Oorzaken

**Thuisloosheid ontstaat vaak in samenspel met verschillende factoren. **

1. Materiële bijv. werkloosheid
2. Affectieve of relationele factoren bijv. echtscheiding
3. Persoonlijke bijv. psychische problemen die zich uiten in depressie
4. Institutionele factoren bijv. opname in een instelling

Er zijn een twaalftal risicofactoren om thuisloos te worden:

1. Opeenstapeling van negatieve levensgebeurtenissen die leidt tot wanorde
2. Verlies- en scheidingservaringen in de jeugd
3. Problematische gezinssituatie
4. Al meer dan één partnerrelatiebreuk
5. Afbreken van sociale contacten (desaffiliatie)
6. Verblijf in residentiële instellingen
7. Psychische of psychiatrische problematieken
8. Verslavingsproblematiek
9. Contacten met justitie
10. Ongunstige materiële leefomstandigheden
11. Verzeild in administratieve en bureaucratische netten
12. Stigmatisering in onze samenleving

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License