Gevolgen

Er zijn vele gevolgen verbonden aan de problematiek van thuisloosheid. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • De thuisloze is vaak sociaal geïsoleerd en heeft geen sociaal netwerk meer om op te steunen.
  • De thuisloze heeft geen werk meer en heeft het vaak moeilijk om terug werk te vinden.
  • De reïntegratie in de maatschappij is moeilijk.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License