Bronvermelding

Hier komen alle bronnen die wij geraadpleegd hebben om ons artikel te verwerken:

Tom Persyn:

 • Web: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK; http://www.steunpunt.be ; Berchem
 • Boeken: /
 • Artikels: TINE VAN REGENMORTEL, Artikel "Maatzorg in de thuislozenzorg", Tijdschrift voor Welzijnswerk,21(1997)206,p129-137
 • Tijdschriften: Tijdschrift voor welzijnswerk, 21e jg, nr 206, september/oktober '97

Marieke Thielemans:

 • Web:STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWER: http://www.steunpunt.be/, Berchem
 • Boeken: /
 • Artikels: ALERT, Ludo Fret, Verzipping van de thuislozen(zorg)?, Jaargang 33, 2007, Nr. 3
 • Tijdschriften: /

Judith Maertens:

 • Web: CENTRAAL SECRETARIAAT CAW ARCHIPEL, http://www.archipel.be/, Brussel
 • Boeken: VAN REGENMORTEL T., DEMEYER B., VANDENBEMPT K. en VAN DAMME B. (2006), Zonder (t)huis, Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit, Lannoo Campus, Leuven, 320p.
 • Artikels: ALERT, T. VAN REGENMORTEL & B. DEMEYER, Biografieën van thuislozen, Jaargang 32, 2006, Nr.3
 • Tijdschriften: /

Rien Foulon:

 • Web: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK, www.steunpunt.be, Berchem
 • Boeken: /
 • Artikels: ALERT, Jaargang 32, 2006, Lescrauwaet Danny, Nr. 3, Een pleidooi pro-domo
 • Tijdschriften:/

Lisa Meulenbergs:

 • Web: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWER: http://www.steunpunt.be/, Berchem
 • Boeken:
 • Artikels:ALERT,G. VAN MENNXEL, "Naar een integrale hulpverlening ook aan thuislozen", jaargang 28, 2002, nr.1
 • Tijdschriften: 'Dossier Thuislozen', In: Weliswaar, jg.2008, nr. 84,

Emmelien Coucquyt:

 • Web: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK: http://www.steunpunt.be/, Berchem
 • Boeken:
 • Artikels: REHABILITATIE, S. VAN ROOIJEN & D. MAAS, 'Zorg voor verslaafde dak - en thuislozen in Utrecht', jaargang 17, 2007, Nr. 2
 • Tijdschriften: 'Rehabilitatie, tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met een psychische beperkingen'

Frie Gerard:

 • Web:STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWER: http://www.steunpunt.be/, Berchem
 • Boeken: Van Regenmortel T., DemeyerB, Van Damme B. (2006), zonder thuis. Sociale biografieën van thuisloezn getoest aan de instititionele en maatschappelijke realiteit, Lannoo Campus, Leuven,320p
 • Artikels: ALERT-JAARGANG 32-2006- Nr. 3
 • Tijdschriften:'Dossier Thuislozen', In: Weliswaar, jg.2008, nr. 84

Emmy Louage:

 • Web: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK, www.steunpunt.be, Berchem
 • Boeken: /
 • Artikels: BLOW. H,DE GROOF K. ,VAN MENXEL G. , “Vrouwen, partnergeweld en thuisloosheid”,de Draad van Ariadne nr. 25/26,Brussel, juni 2005
 • Tijdschriften: Het artikel komt uit het tijdschrift ' De Draad van Ariadne'
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License